AB „Ekranas”, Panevežys

Projekto autorė arch. Gražina Janulytė-Bernotienė
G.Janulytės-Bernotienės studija